Concurs de relats curts per Sant Jordi

El Casal Català de Brussel·les juntament amb la Delegació del Govern davant la UE ajuntem esforços per organitzar el proper concurs de relats curts. Aquest serà un dels plats forts de la setmana catalana a Brussel·les que tindrà lloc del 20 al 30 d’abril).

QUI?

És un concurs adreçat a persones a partir de 16 anys.

Cada persona només podrà presentar un relat.

QUÈ?

El relat ha de fer alguna referència (implícita o explícita) a Brussel·les.

El text pot ser de gènere i estil lliure, de ficció o de no-ficció.

L’extensió ha de ser màxim de dos fulls escrits en lletra Times New Roman, 12.

Els relats han d’estar escrits en llengua catalana.

El text haurà de ser original i inèdit i no podrà haver estat premiat en cap altre concurs, ni podrà ser presentat a cap certamen literari mentre aquest resti obert.

El text haurà d’anar signat amb pseudònim.

COM?

Per participar al certamen cal inscriure’s enviant un correu electrònic vicepresidència@casal-catala.be indicant:

  • NOM

  • COGNOMS

  • PSEUDÒNIM

  • CORREU ELECTRÒNIC

  • TELÈFON DE CONTACTE

I adjuntar l’arxiu amb el relat signat només amb el pseudònim en format PDF.

JURAT

El jurat estarà format per:

Amadeu Altafaj, representant del Govern davant la UE

 Raquel Correa, periodista i assistent al Parlament Europeu

Aurèlia Marsal, professora de català del Casal Català de Brussel·les

Laura Pous, corresponsal de l’ACN a Brussel·les

Per a la valoració dels treballs es tindrà en compte la qualitat literària i l’originalitat creativa.

CALENDARI PREVIST

El concurs es posarà en marxa el 16 de març de 2017 i comptarà amb un període vàlid per a la presentació dels relats fins al 16 d’abril de 2017 fins a la mitjanit del mateix dia.

El 21 d’abril, l’organització comunicarà el relats guanyador. Per tal efecte s’utilitzarà les xarxes socials de la Delegació del Govern davant la Unió Europea i del Casal Català de Brussel·les, així com un correu personalitzat per al guanyador.

El 23 d’abril es farà el lliurament del premi. És imprescindible que el guanyador assisteixi a l’esmentat acte per a la recepció del premi i fotografia.

IMPORTANT

L’autor reconeix ser qui ha escrit el relat, com a tal, té tots els drets sobre l’esmentada obra

L’autor cedeix els drets de reproducció, distribució i comunicació pública de l’obra a la Delegació del Govern davant la Unió Europea i del Casal Català de Brussel·les. Aquests drets d’explotació de l’obra que se cedeixen són en qualsevol dels formats existents i coneguts a dia d’avui. No hi haurà remuneració econòmica percebuda per l’autor com a contraprestació per aquesta cessió.

El premi pot quedar desert si així ho determina el jurat. Es podran concedir tots els accèssits que el jurat consideri oportú. El premi no pot ser cedit a terceres persones ni serà en qualsevol cas canviant per diners o compensació d’una altra índole.

Les deliberacions del jurat seran del tot reservades i, per tant, no es podrà demanar a cap dels seus membres que n’ofereixi explicacions.

Qualsevol dels relats presentats que no acompleixin les condicions mencionades a les Bases del Concurs serà descartat.

Presentar-se aquest concurs implica l’acceptació de totes les bases.

PREMIS

El guardó consistirà en un lot de llibres i un de cava. El guanyador el podrà recollir a l’acte del diumenge 23 d’abril a les 18.00 h a la seu del Casal Català de Brussel·les (Rue de Boers, 2).