Concurs de disseny del nou logotip de la Penya Barcelonista de Brussel·les

La Penya Barcelonista del Casal Català de Brussel·les , establerta al llarg dels primers mesos de l’any 1991 i reconeguda oficialment el 1er de setembre pel F.C.Barcelona amb el n° 550 del registre de penyes, convoca aquest concurs amb motiu del seu 30 aniversari

QUI

 • El concurs s’adreça als penyistes que són membres de la Penya a 8 de febrer de 2021.
 • Cada penyista només podrà presentar un logotip.

QUÈ

 • Aquest concurs, que s’estableix en el context dels estatuts de la Penya Barcelonista del Casal Català de Brussel·les , desitja estimular la creativitat dels penyistes i animar-los a expressar el sentiment blaugrana i la pertinença a una entitat brussel.lenca.
 • El logotip està destinat a ser la nova imatge corporativa de la Penya Barcelonista de Brussel·l es. Aquest logotip serà l’oficial en els comunicats que pugui realitzar i difondre la Penya i el Casal Català.
 • Cada logotip haurà de ser original, inèdit, no haver estat presentat en cap altra convocatòria i signat amb pseudònim.
 • Cada participant és responsable de les accions que es puguin derivar de l’incompliment d’alguna d’aquestes normes. La tècnica de realització és lliure i cal que tingui en compte que el logotip haurà de ser reproduït posteriorment en diversos suports i materials de difusió (paper, cartes, targetes, cartells, correu electrònic, pàgina web, elements de merchandising …).

QUAN CALENDARI PREVIST

 • El termini de presentació dels logotips acabarà el 14 de març de 2021 a les 24 h.
 • El jurat que s’indica en aquesta convocatòria es reunirà entre el 15 de març i l’11 d’abril.
 • Com a molt tard el 15 d’abril la Penya es posarà en contacte amb el guanyador i se’n comunicarà el seu nom en les xarxes socials de la Penya i del Casal Català.
 • El lliurament del premi es farà durant els actes de la Setmana de Sant Jordi (23 d’abril) de 2021.

COM

 • Per participar en el concurs cal enviar, en un correu electrònic adreçat a concurs@casal- catala.be (Secretariat de la Penya), el logotip escanejat, nom i cognom(s) del concursant, pseudònim, correu electrònic i telèfon de contacte.
 • El concursant guanyador s’obliga a cedir en exclusiva a la Penya els drets d’explotació del logotip de manera explícita i faculta la Penya per a l’explotació i transformació del logotip en qualsevol format o suport i per qualsevol sistema o procediment per a les comunicacions de la Penya i del Casal Català.
 • La participació en aquest concurs implica el coneixement i l’acceptació d’aquestes bases per part dels concursants. Qualsevol logotip presentat que no compleixi les condicions esmentades serà descartat.

JURAT

 • El Secretariat de la Penya transmetrà als membres del Jurat els logotips presentats i els corresponents pseudònims i es reservarà, durant les deliberacions del Jurat, les referències personals dels penyistes participants.
 • El Jurat estarà format per membres de la Penya (Llorenç Navarro – president del Casal Català de Brussel·les, Juan Rodolfo Lazo – president de la Penya, Miquel Vilà – secretari, Albert Sesé – tresorer) i de la Confederació Mundial de Penyes (Antoni Guil – president i Salvador Torres – vicepresident).

PREMI

 • El guardó consistirà en dues samarretes del primer equip de futbol del F.C.Barcelona (a escollir model i talla).
 • El premi pot quedar desert si així ho determina el Jurat. El premi no podrà ser bescanviat per diners o qualsevol altre tipus de compensació.