Comunicat de la FIEC sobre sobre els resultats del vot exterior en les eleccions al Parlament de Catalunya del 27 de setembre

0001

ÚNICAMENT EL 7,53% DELS CATALANS RESIDENTS A L’EXTERIOR VA ACONSEGUIR VOTAR EL PASSAT 27 DE SETEMBRE: 14.781 RESIDENTS PERMANENTS I 1.841 RESIDENTS TEMPORALS

http://www.casal-catala.be/altres-informacions/fiecvotexterior/