Amb la Penya Blaugrana a Napoli

Com d’altres penyes blaugranes, la Penya del Casal Català de Brussel-les participarà en la demanda d’assignacio d’entrades que el Barça organitzarà per aquest partit a partir del dissabte 22 de gener.

Demanem que el penyista interessat en poder assistir a l’esmentat partit indiqui a casal-catala@casal-catala.be, nom, email, n° de telèfon i n° d’identitat (belga, espanyol o altre), abans del divendres 21 de gener a les 20 h. Donada la distància Brussel-les / Napoli, la Penya no organitzarà aquesta vegada el desplaçament en autocar; els interessats hauran doncs de procurar-se directament el billet d’avio.

Sobre la base de les inscripcions dels penyistes, la Penya efectuarà la demanda d’entrades al Barça. Si el nombre d’entrades assignades pel Barça, que es coneixerà entre el 28 de gener i el 10 de febrer, fos inferior al nombre de peticions rebudes, l’atribucio d’entrades als penyistes es realitzarà segons l’ordre cronològic d’inscripcio.

El Barça encara no ha anunciat el preu de l’entrada, que es situarà molt probablement entre els 70 i els 80 euros. La Penya recorda que, des de gener 2016, les entrades pels partits de Champions League son nominals i intrasferibles. Per aquest partit, el penyista haurà doncs de recollir personalment l’entrada el mateix dinarts 25 de febrer a l’hotel de Napoli que el Barça indicarà uns dies abans.

La Penya demana com sempre que la inscripcio respongui a la voluntat efectiva de desplaçar-se a Napoli, de manera a evitar que la Penya obtingui entrades que … després el penyista del Casal refusa per motius inicialment previsibles (preu car del viatge en avio, canvi de darrera hora en relacio a la voluntat inicial de desplaçar-se, impossibilitat laboral d’anar-hi, etc.).