Torna a Grups

Cursos de Català

capçalera forumali

CURSOS DE CATALÀ – Curs 2018-2019

El Casal Català de Brussel·les anuncia els seus cursos de català per al curs 2018-2019

CURSOS 60 HORES /COURS 60 HEURES/ COURSES 60 HOURS

Formulari d’inscripció aquí

Nivell bàsic (A1/A2) :

*els dimarts / le mardi/ on Tuesday de 10h a 12h

o bé / ou bien /or

*els dimecres /le mercredi/ on Wednesday de 18h a 20h

Nivell elemental (A2/B1) :

els dimarts /le mardi/on Tuesday de 18h a 20h

Nivell intermedi (B1/B2) :

els dilluns / le lundi/ on Monday de 18h a 20h

Preu/prix/price : Bàsic i Elemental – 325 €

Intermedi- 310€

 

CURS SEMI-PRESENCIAL/ COURS SEMI- PRESENTIEL /       SEMI-ATTENDANCE TRAINING

Nivells diversos. Treballarem a casa amb el programa Parla.cat i hi haurà classe cada 3 o 4 setmanes, els dijous de 18h a 20h.

Différents niveaux. Travail à la maison avec le programme Parla.cat et cours toutes les 3 ou 4 semaines, les jeudis de 18h à 20h.

Different levels. We work at home with the program Parla.cat and we have course every 3 or 4 weeks, on Thursday from 18:00 to 20:00

Preu/prix/price : 180€

 

CURS PER A ADOLESCENTS CATALANO-PARLANTS 

Per a alumnes entre 12 i 18 anys. Es treballarà sobretot l’escriptura. (Nivell B1/B2). Curs de 45 hores. – Alba

Classes els dissabtes de 15 :30 a 17h

Preu : 235€

 

ALTRES CURSOS /D’AUTRES COURS/ OTHER COURSES

Podem obrir altres cursos segons la demanda, per exemple :

*ortografia per a catalano-parlants

*preparació per als exàmens oficials (a partir de febrer) / préparation pour les examens officiels (à partir de février) /preparation for the official exams (from February)

*conversa / conversation /conversation

 

 

Les classes tenen lloc setmanalment al local del Casal Català de Brussel·les (rue des Boers 2 Boerenstraat, B-1040, Etterbeek; metro: Merode).

La inscripció a un curs de català inclou els drets de soci o sòcia individual del Casal durant aquell curs.

Informació i inscripcions / Information et inscriptions / Informatie en inschrijvingen /  Information et inscriptions:
cursoscatala@casal-catala.be
Formulari d’inscripció aquí

 

Us hi esperem!